Hoe werkt het COW-Canvas?

Het COW-canvas brengt de dialoog op gang. De stappen op het canvas helpen om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan. Om ogen te openen, samen de grenzen op te zoeken en buiten de gebaande paden te treden. Op het canvas vindt u negen stappen geclusterd in drie delen: Collaboration, Organization en Wellbeing. Bij elke stap gaat u met elkaar in gesprek, noteert u wat er op dit gebied goed gaat, met welke tips u aan de slag gaat en welke ideeën u heeft gekregen. Dit kunt u voor uzelf doen, maar ook met uw team, voor de hele organisatie of uw opdrachtgever.

Download het COW-canavas!

Aan de slag! Per onderdeel vindt u uitleg en vragen ter ondersteuning bij het doorlopen van de stappen.

 

Collaboration

Samenwerking tussen mensen kan plaatsvinden op teamniveau, maar ook met collega’s van andere afdelingen of vestigingen. Of tussen bedrijven onderling. Juist nu kunt u door slim samen te werken boven de concurrentie uitstijgen. Hoe kunt u dat voor elkaar krijgen?

 1. Hostmanship: wij geven klant het gevoel welkom en waardevol te zijn
  Denk eerst aan uw klant en dan pas aan uw gewoontes, procedures en systemen. Hospitality kunt u toepassen in elke branche. U kunt zich onderscheiden van uw concurrenten door zowel extern- als intern gastvrij met elkaar om te gaan. Want ook uw collega is uw (interne) klant. Straalt u gastvrijheid uit? En geeft u klanten en collega’s het gevoel dat ze welkom en waardevol zijn?
 2. ICT: we faciliteren samenwerking met veilige en gebruiksvriendelijke automatisering
  Veilige en gebruiksvriendelijke ICT is een voorwaarde voor goede samenwerking. Er zijn steeds meer oplossingen beschikbaar die samenwerken binnen- en buiten uw organisatie eenvoudig faciliteren. Hoe maakt u hier optimaal gebruik van? Zet u ICT in ter ondersteuning van de samenwerking in plaats van als doel op zich? Hoe kan het slimmer en makkelijker?
 3. Mensen werken samen: we verbinden mensen met elkaar
  We werken allemaal met elkaar samen en het is noodzaak om dit anders aan te pakken. Werken medewerkers met elkaar, in plaats van langs elkaar heen? Luisteren ze echt naar elkaar zonder te oordelen?

Organisation

Vaak zijn bedrijven complex ingericht waardoor beweging geremd of zelfs tegengehouden wordt. Hoe kunt u uw organisatie zo inrichten dat mensen juist ondersteund worden om in beweging te komen? U wordt veerkrachtiger door een veilige basis te vinden.

 1. Veilige basis: we creëren een veilige basis
  U heeft een veilige basis nodig om creatief te kunnen zijn, te innoveren en te leren. Pas dan kunt u in beweging komen. Stelt u mensen echt op hun gemak? Mogen ze fouten maken? Zijn spanningen bespreekbaar? Wordt er voor ze gezorgd en naar ze geluisterd zodat ze optimaal kunnen presteren?
 2. De wendbare organisatie: we zijn veerkrachtig
  Om niet vanuit stress te reageren op verandering, is het belangrijk dat organisaties wendbaar zijn en de mensen veerkrachtig. Waar worden beslissingen genomen binnen de organisatie? Op welke manier worden mensen aangestuurd? Bent u in staat om los te laten en te vertrouwen op uw medewerkers. Zet u ze in hun kracht? Krijgen medewerkers de verantwoordelijkheid en wordt ondernemerschap gestimuleerd
 3. Klantenhuis: we zetten de klant centraal
  Het is een van de meest gehoorde uitspraken. Maar doet u het ook echt? Overtreft u klantverwachtingen, zowel voor externe klanten als interne collega’s? Maakt u mensen fan van uw product of dienst? Kunt u nog sneller en beter reageren op klantvragen? En hoe kunt u de afstand tussen medewerkers en klanten kleiner maken?

Wellbeing

Wellbeing betekent dat u in topconditie verkeert om te kunnen doen wat u wilt doen. Daarvoor is het belangrijk dat u weet wat u wilt en dat u een gezond lichaam en een gezonde geest heeft. Helaas komen mensen en organisaties vaak pas in beweging als het te laat is. Als de alarmbellen afgaan. Leeft u op de automatische piloot of heeft u het roer in eigen handen?

 1. Vitaliteit: we brengen lichaam, geest en hart in balans
  Hoe houd u uw medewerkers en uzelf vitaal zodat u met een goed gevoel kunt presteren. Vitale mensen hebben energie, zijn bevlogen en weerbaarder. Zorgt u goed voor uzelf en uw medewerkers? Investeert u in lichaam en geest door beweging, voldoende rust, reflectie en goed eten en drinken?
 2. Talentonwikkeling: wij ontwikkelen ons talent en vergroten onze kracht
  Leren en ontwikkelen doe je een leven lang. Hoe kunt u dat faciliteren in uw organisatie? Iedereen leert anders en heeft andere behoeftes en wensen. Hoe maakt u leren voor elke medewerker persoonlijk en veelzijdig? En weet u welke talenten er schuilen in uw organisatie?
 3. Reconnect met jezelf: we luisteren naar onszelf
  Luister naar jezelf. Juist door af en toe een stap terug te nemen kunt u in beweging komen. Wat zou u voortaan anders willen doen? Plan uw persoonlijke ontwikkeling en maak hier tijd voor vrij in uw agenda.